СЕ ИЗВЕСТУВААТ УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ ВО ООУ„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ДЕЛЧЕВО ДЕКА  8 ДЕКЕМВРИ (ВТОРНИК) СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРАЗНИЦИ  Е  НЕРАБОТЕН ДЕН.

УЧЕЊЕТО ОД ДАЛЕЧИНА И НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРВО ДО ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ И  УЧЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧНИТЕ УЧИЛИШТА ЌЕ ПРОДОЛЖИ ВО СРЕДА  09.12.2020 ГОДИНА СО ПОЧЕТОК ВО 8.00  ЧАСОТ.

ООУ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ДЕЛЧЕВО ВИ ГО ЧЕСТИТА 8 ДЕКЕМВРИ  ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК  НА УЧИЛИШТЕТО  И ВИ ПОСАКУВА ДОБРО ЗДРАВЈЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО .

07.12.2020 Г. ООУ „Св.Климент Охридски “ Делчево

Директор

Горан Димитровски