По повод Патрониот празник на ООУ „Св. Климент Охридски” – Делчево, 08. 12.2020 година, училиштето рспишува Ликовен Конкурс на тема „Инспирација од делата на Антонио Гауди”. Право на учество имаат учениците од Прво до Деветто одделение, а ќе бидат поделени во по две категории:

                        1. Прво до Петто одд.

                        2. Шесто до Деветто одд.

            Учесниците треба да ги ги достават своите ликовни творби најдоцна до 04.12.2020 год. до Библиотеката во ООУ „Св. Климент Охридски” – Делчево.                                                                        

ООУ „Св. Климент Охридски” – Делчево