-За литературни творби поезија

Прво место

– Елена Алексовска 6-1 одд. ментор Милка Стоилкова

Второ место

  • Ева Ивановска 9-3 одд. ментор Весна Иванова
  • Огнен Малешевски 7-2 одд. ментор Веска Спасевска
  • Андреа Златковска 8 одд. ПУ Град ментор Гордана Мирчевска

Трето место

  • Сара Ангелова 8-1 одд. ментор Милка Стоилкова

За литературни творби проза

Прво место

-Андреа Димитровска 9-2 одд.ментор Веска Спасевска

Второ место

-Ана Стоименовска 8-2 одд. ментор Веска Спасевска

-Искра Георгиевска 7-1 одд . ООУ „Ванчо Прќе “ Делчево

-Софија Васева 9-1 одд. ментор Милка Стоилкова

Трето место

-Кети Џаџовска 9 одд. ПУ Разловци ментор Валентина Даневска

– Мила Сугарева 8-2 одд. ментор Веска Спасевска